صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

عملکرد اتصال لوله فلنج فولادی ضد زنگ.

2022-10-12

فلنج فولادی ضد زنگ چه نقشی در خط لوله بازی می کند؟ فلنج فولادی ضد زنگ در اتصال خط لوله برای استفاده از فلنج به عنوان رابط دو بخش به جای اتصال مستقیم خط لوله استفاده می شود. مزیت این است که فلنج های فولادی ضد زنگ ایمن تر و قابل اطمینان تر از اتصالات مستقیم لبه لوله هستند و رابط محکم تر است. فلنج استنلس استیل به این صورت عمل می کند که دو جفت فلنج فولادی ضد زنگ را به درگاه های لوله که باید متصل شوند و سپس دو لوله را با فلنج متصل می کند. چرا مستقیماً متصل نمی شوید، اما از چنین واسطه ای استفاده می کنید؟


اول، رابط اغلب بسیار شکننده است و استفاده از فلنج های فولادی ضد زنگ می تواند آب بندی و دوام بالاتری را حفظ کند.


دوم اینکه اگر از فلنج سیمی استفاده شود، تعویض لوله شکسته ای که نیاز به تعویض دارد راحت تر است یا در هنگام تغییر مسیر راحت تر از هم جدا می شود.


سوم، یکی دیگر از عملکردهای مهم فلنج فولادی ضد زنگ این است که وقتی بخش خاصی از خط لوله نیازی به اتصال ندارد، باید در محل مسدود شود. در این زمان می توان از فلنج برای آب بندی آسان خط لوله استفاده کرد و تا زمانی که نیاز باشد صبر کرد. فلنج فولادی ضد زنگ در صورت استفاده مجدد به راحتی باز می شود و لوله اتصال می تواند همچنان به کار خود ادامه دهد.